MẪU BAO CÁO CUỐI NĂM 2018-2019 ( Dành cho GVCN hoàn thành và nộp về VP trước 7h ngày 20/5/2019) qua địa chỉ Email: trunglepht@gmail.com

MẪU BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TH SỐ 1 BÌNH THẠNH      Tổng số:………..   Nữ…….  
LỚP…..    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ………………………………………   
                   
BÁO CÁO KẾT QUẢ VỀ NĂNG LỰC CUỐI  HỌC KÌ 2 NĂM HỌC: 2018-2019 
                   
TỰ PHỤC VỤ, TỰ QUẢNHỢP TÁC 
TốtĐạtCCGTốtĐạtCCG 
SLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTL 
                   
TỰ HỌC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ          
TốtĐạtCCG          
SLNữTLSLNữTLSLNữTL          
                   
                   
BÁO CÁO KẾT QUẢ VỀ PHẨM CHẤT CUỐI  HỌC K Ì 2 NĂM HỌC  2018-2019 
                   
CHĂM HỌC, CHĂM LÀMTỰ TIN, TRÁCH NHIỆM 
TốtĐạtCCGTốt ĐạtCCG 
SLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTL 
                   
TRUNG THỰC, KỶ LUẬTĐOÀN KẾT, YÊU THƯƠNG 
TốtĐạtCCGTốt ĐạtCCG 
SLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTLSLNữTL 
                   
                   
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CKH1KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHẨM CHẤT CHK1 
TốtĐạtCCGTốt ĐạtCCG 
SLNữ%SLNữ%SLNữ%SLNữ%SLNữ%SLNữ% 
                   
                   
MônTSHSNữKẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP MÔN CHK2Ghi chú 
THTCHT 
SLNữ%SLNữ%SLNữ% 
Tiếng Việt             
Toán             
Khoa học / TN-XH             
Lịch sử- Địa lý             
Tiếng Anh             
Tin học             
Đạo đức             
Kỹ thuật/ Thủ công             
Mĩ thuật             
Âm nhạc             
Thể dục             
                   
                   
  BÁO CÁO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KÌ 2- LỚP…….   
TSHSNữĐiểmTVToánKhoa họcLS-ĐLT AnhTin họcGhi chú   
TSnữTSnữTSnữTSnữTSnữTSnữ   
  10                
  9                
  8                
  7                
  6                
  5                
  > TB                
  < 5                
                   
 DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019  
                   
TT Họ và tên HSDanh hiệu khen thưởngTên cha ( mẹ)KDCGhi chú 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
DANH SÁCH HỌC SINH CHUA HOÀN THÀNH MÔN HỌC CUỐI  KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019   
TT Họ và tên HS Điểm Môn CHTDiễn giải nội dung chưa hoàn thànhGhi chú 
TVT 
       
       
       
         Bình Thạnh, ngày         tháng       năm
Hoàn thành và nộp về VP trước 7h ngày 20/5/2019GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Email: trunglepht@gmail.com và VB giấy cho tổ trưởng          
                   
Bài viết liên quan